Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder

CANS ( complaints arm neck shouder )

CANS (Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder) = klachten van het bewegingsapparaat in arm, nek en/of schouder, die niet veroorzaakt zijn door een acuut trauma of een systemische aandoening.

CANS is een diagnose van een aandoening, maar het geeft een naam van een gehele klachtengroep. Het CANS-model heeft onderscheidt gemaakt tussen aspecifieke CANS en specifieke CANS. Specifieke CANS bestaat uit 23 aandoeningen. Deze aandoeningen kunnen tijdens het diagnostisch proces naar specifieke kenmerken van één van de aandoeningen gezocht worden. Bij deze aandoeningen bestaat er ook een degelijk verschil in de behandeling. Daarnaast bestaat er ook de groep Aspecifieke CANS (deze zijn niet specifiek te diagnosticeren). Het CANS-model geeft een richtlijn voor het onderzoeken van CANS. (Het CANS model wordt toegevoegd als extra document. Daarin zijn ook alle specifieke aandoeningen te vinden).

Enthesopathie = Aandoening aan de enthesis (de insertieplaatsen van pezen, ligamenten en gewrichtskapsel aan het bot).

Epicondylitis lateralis (tenniselleboog) = aandoening door meestal chronische overbelasting bij de origo van de extensoren van de pols en hand op de laterale epicondylus van de elleboog. Of

Een tenoperiostitis van de laterale epicondyl die het gevolg is van langdurige of acute surmenage (= overbelasting), waardoor de belastbaarheid is verminderd. (Scriptie; De behandeling van de epicondylitis lateralis, p. 9)

Bij een tenniselleboog bestaat er meestal een Enthesopathie van de aanhechting van de m. ext. Carpi radialis en de extensores antebrachii superficialis aan de laterale epicondylus humeri. De enthesis (= de insertieplaatsen van pezen in dit geval) heeft een zeer actief metabolisme en een sterke zenuwvoorziening. Door toegenomen spieractiviteit kan het lijden tot ischemie (= verminderde toevoer van bloed). Die spieractiviteit kan toenemen door:

• Exogene factoren (bijv. overbelasting microtraumata en spierhypertonie)

• Endogene factoren (bijv. stofwisselingsziektes)

De tenniselleboog kan ook acuut ontstaan. In dat geval zijn de ontstekingsverschijnselen aanwezig in tegenstelling tot het chronisch ontstaan