Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut is de specialist van het bewegingsapparaat. Bewegingsklachten kunnen ontstaan tijdens werk of sport, door een ziekte of door het ouder worden. Dit kan voor pijn en belemmeringen in het dagelijks leven zorgen. Samen met de fysiotherapeut wordt bekeken welke behandeling voor u het beste resultaat zal geven. Hierbij worden altijd de mogelijkheden en de doelstellingen van de cliënt als uitgangspunt genomen. Fysiotherapie kan bestaan uit fysiotherapeutisch advies, manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie, oefentherapie, massage en vele andere interventies.

Fysiotherapie Dordrecht

De Raadt Fysiotherapie is gevestigd in Dordrecht. U kunt voor een afspraak langskomen, bellen of gewoon even mailen.

Afhankelijk van de situatie komt u naar de praktijk of komt de fysiotherapeut bij u thuis.  Gemiddeld duurt de behandeling een half uur.

Bij de eerste afspraak vindt er een intakegesprek en lichamelijk onderzoek plaatst. Zo wordt er een volledig mogelijk beeld van uw klachten gemaakt. Hierop volgend wordt er een behandelplan opgesteld.

Zit fysiotherapie in de basisverzekering?

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten heeft u waarschijnlijk recht op vergoeding voor fysiotherapie. Het kan ook zo zijn dat deze vergoeding uit de basisverzekering komt, bijvoorbeeld bij jongeren onder 18 jaar en in geval van een chronische aandoening. Hier zijn wel weer bepaalde voorwaarden op van toepassing. Voor meer uitleg over de vergoeding van fysiotherapie kunt u terecht bij deze uitleg van de Rijksoverheid. Kijkt u voor meer informatie over wat uw zorgverzekeraar vergoed uw polisvoorwaarden hierop na.
Wanneer u geen recht heeft op vergoeding van fysiotherapie, maar hier toch gebruik van wilt maken kunt u gewoon bij de fysiotherapeut terecht. Iedere fysiotherapiepraktijk is vrij zijn tarieven te bepalen. De tarieven voor fysiotherapie van De Raadt Fysiotherapie vindt u op de website.
Wie wat voor u kan vergoeden en wat u mogelijk nog zelf moet betalen is geen makkelijke materie. Daarom helpen wij u hier graag bij. Heeft u vragen? Het staat u vrij contact op te nemen met De Raadt Fysiotherapie als u vragen heeft over uw verzekering.