hartrevalidatie

Hartrevalidatie

Een traject hartrevalidatie is een belangrijk onderdeel van het herstel van patiënten met coronair lijden. Diagnosegroepen welke vallen onder coronair lijden zijn bijvoorbeeld patiënten met een acuut myocardinfarct (hartinfarct), angina pectoris (pijn op de borst) of patiënten na een hartkatheterisatie of een bypass (omleidingsoperatie).

Na zo’n heftig incident of ingreep worden verschillende fases van revalidatie doorlopen. Fase 1 wordt doorlopen in het ziekenhuis, fase 2 in een revalidatiecentrum en fase 3 in de reguliere praktijk.

Tijdens fase 3 wordt vooral ingezet op het behouden van de leefstijlveranderingen die in fase 2 ingezet zijn. De revalidatie is gericht op het verbeteren en optimaliseren van het aerobe uithoudingsvermogen en krachtuithoudingsvermogen door fiets- en loopprogramma’s uit te voeren en daarnaast krachttraining voor armen en benen aan te bieden.