Parkinson

Wat is de ziekte M. Parkinson?

Parkinson is een ziekte van de hersenen (centrale zenuwstelsel) met naast lichamelijke ook allerlei andere klachten.

De lichamelijke klachten zijn o.a. trillen (tremoren) van armen en benen, trager bewegen, stijfheid van spieren, moeite met automatische bewegingen, moeite met op gang komen, freezing ( het gevoel aan de grond geplakt te staan), op den duur ook problemen met het evenwicht en de houding.

Andere klachten zijn o.a. trager denken, stemmingswisselingen, obstipatie, verminderde reukzin etc.

Elke patiënt heeft zijn eigen klachtenpatroon en dat kan van patiënt tot patiënt sterk verschillen.

Het effect van bewegen bij M. Parkinson

Naast de juiste medicatie is het belangrijk zo goed mogelijk te blijven bewegen.

Door bewegen/oefenen verbetert de conditie, blijft de loopfunctie op peil, neemt de spierkracht niet af maar kan zelfs weer verbeteren, blijven de gewrichten soepel, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het evenwichtsgevoel waardoor minder gevaar op vallen etc.

Welke fysiotherapie behandelingen zijn er voor Parkinsonpatiënten?

Voorafgaande aan de behandeling worden een aantal testen gedaan om te bepalen waar de patiënt bij bewegen de meeste moeite mee heeft o.g.v. de ziekte van Parkinson.

Aan de hand daarvan wordt een oefenprogramma samengesteld.

Dit kan bestaan uit aandacht voor:

  • de loopfunctie
  • de conditie c.q. spierkracht
  • de balans
  • het opstarten van bewegingen
  • beweeglijkheid van gewrichten en spieren
  • transfers
  • informeren over veiligheid en oefeningen in de thuissituatie

Een behandeling kan individueel worden gegeven maar ook in groepsverband.

Zit fysiotherapie voor Parkinsonpatiënten in de basisverzekering?

Parkinson valt onder de chronische aandoeningen en wordt daarom vergoed vanuit de basisverzekeringen maar pas vanaf de 20ste behandeling. Dat betekent dat de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening zijn. Dit kan opgevangen worden door een aanvullende verzekering voor fysiotherapie. Echter elke aanvullende verzekering heeft andere voorwaarden m.b.t. de vergoeding (aantal behandelingen) fysiotherapie.

De Raadt Fysiotherapie is aangesloten bij ParkinsonNet.