Thuiszorg Therapie

Veel mensen willen, met het ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ze willen daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven.

Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Thuiszorgtherapie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

De thuiszorgtherapeut heeft als doel om vaker, sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Om als thuiszorgtherapeut zo effectief mogelijk te zijn wordt vaak in teamverband samen gewerkt met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut, huisarts, maatschappelijke werk, etc.

Onderzoek toont aan dat deze werkwijze zeer positieve gevolgen heeft. Cliënten worden zelfstandiger, mantelzorgers voelen zich ondersteund, de zorg is beter op elkaar afgestemd en het werk van de wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden wordt minder zwaar. De verwachting is dat de kosten zullen dalen omdat veel cliënten uiteindelijk minder zorg nodig zullen hebben.