Oncologie Fysiotherapie

Wat is oncologie Fysiotherapie?

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spanningsklachten, vermoeidheid, pijn of verminderde conditie en spierkracht. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk of hobby’s. De oncologiefysiotherapeut kan helpen in alle fasen van de ziekte en bij elke leeftijd. Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen verschillen.

Voor wie is oncologie fysiotherapie?

Een behandeling kan bestaan uit: advies en informatie, verminderen van bewegingsbeperkingen (ook door littekenweefsel en radiotherapie), verbeteren van kracht, verbeteren van conditie, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, oedeembehandeling, pijnvermindering, omgaan en verminderen van vermoeidheidsklachten. De oncologiefysiotherapeut kan daarnaast ondersteuning bied bij het omgaan van emotionele problemen, begeleiden van mantelzorgers, ondersteunen van de palliatieve zorg, verbeteren van kwaliteit van leven.

– Tijdens behandeling voor kanker:

In deze fase is alles gericht op het bestrijden van kanker. De fysiotherapeut kan helpen bij het beperken van het verlies van functies en conditie of bij spanningsklachten. Mensen die chemotherapie hebben zijn erg gebaat bij voldoende beweging onder begeleiding. Ook mensen die al geopereerd zijn en nog na behandeld worden, kunnen al beginnen met een aangepast trainingsschema.

– Na afloop van de behandeling:

In deze periode probeer je zo goed mogelijk alle functies te herstellen en kwaliteit van leven te verbeteren. Behandeling is vaak gericht op verbeteren van lenigheid, kracht, coördinatie en conditie. Hervatten van of beginnen met een sport. Begeleiden bij het herwinnen van de controle over je eigen leven.

– De palliatieve fase:

Deze fase begint als je te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is. Behandeling is gericht op zo lang mogelijk een actief leven te leiden met zo veel mogelijk kwaliteit van leven. De hulpvraag van de patiënt staat hierbij centraal.

– De terminale fase:

Het wordt duidelijk dat het levenseinde nadert. Het comfort van de patiënt staat centraal. De fysiotherapeut kan helpen bij het zoeken naar een comfortabele houding. Ontspanningsoefeningen kunnen helpen om spanning en pijn te verminderen. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Aandacht voor de mantelzorg en overleg met de andere hulpverleners is erg belangrijk in deze periode.

Vergoeding oncologie Fysiotherapie

Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, dan geldt dit ook voor oncologie fysiotherapie. In geselecteerde gevallen is oncologie fysiotherapie een chronische aandoening. De behandelingen worden dan na de 20e behandeling vergoedt vanuit de basisverzekering.