COPD

Wat is COPD?

COPD is een afkorting van de engelse term Chronic Obstructive Pulmonairy Disease, in gewoon nederlands: een chronische obstructieve longziekte.

De longen zijn beschadigd waardoor ademhalen moeilijker wordt en er minder zuurstof beschikbaar is. Dit heeft gevolgen in het dagelijks leven zoals vermoeidheid, benauwdheid, minder uithoudingsvermogen etc. Deze chronische klachten hebben niet alleen invloed op onze lichamelijke gesteldheid maar ook op de geestelijke ( stemming, gevoelens)

Onder COPD vallen de longziekten als chronische bronchitis en longemfyseem.

In Nederland lijden naar schatting een half miljoen mensen aan deze ziekte.

COPD is niet te genezen maar een gezonde levenswijze ( o.a. voeding, stoppen met roken), behandeling met de juiste medicatie en voldoende lichaamsbeweging ( training) kunnen een positieve invloed hebben op het verloop van de ziekte.

COPD heeft verschillende stadia ( GOLD I t/m IV) , ingedeeld naar de ernst van de ziekte. Deze wordt bepaald m.b.v. een longfunktietest. Deze kan worden afgenomen bij de huisarts of longarts.

COPD en fysiotherapie

Mensen in stadium GOLD I hebben meestal aan een bewegingsadvies voldoende. Behandeling door bv een fysiotherapeut is meestal niet noodzakelijk en wordt ook niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Mensen met stadium GOLD II en hoger komen wel in aanmerking voor behandeling door een fysiotherapeut. Het wordt aangemerkt als een chronische indicatie en komt derhalve in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering vanaf de 20ste behandeling.

Bij fysiotherapeutische behandeling wordt aandacht besteed aan de algehele conditie ( training uithoudingsvermogen), spierkracht m.n. van de grote beenspieren, ademhaling en wanneer nodig ontspanning.

De behandeling vindt plaats in groepsverband waardoor deelnemers ook onderlinge ervaringen kunnen uitwisselen.

Het doel van de behandeling/training is het positief beïnvloeden van de gevolgen van COPD zodat men optimaal in het dagelijks leven kan blijven functioneren met verbetering van kwaliteit van leven.